ANIMALCOMPANIETS BOJAN COWGIRL
s/f 08.06.2001 kasvattaja/uppfödare Maud Lindquist, Sverige Silmät terveet, polvet 0/1, DNA-testattu linssiluksaatiovapaa. Friska ögon, knän 0/1, DNA-testad linsluxationsfri
Ensimmäinen heelerini / Min första heeler, ISA 8.6.2001-16.2.2016

Embages Lord Hotspur*Mog-Ur's Fru Betty
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER37601/01&R=900

Isa on kasvatustyöni kantaemo, hän on A-pentueeni 7 pennun mainio äiti. Isa on syntynyt Ruotsissa Animalcompaniet kennelissa. Minulle Isa tuli sijoituskoirana 1,5 vuotiaana McHeel's kennelistä Helsingistä. Siellä Isa synnytti kaksi ensimmäistä pentuettaan, joissa molemmissa oli 7 pentua. Isalla on siis 21 jälkeläistä.

Isa olisi täyttänyt 15v kesäkuussa 2016. 

 
                                         *****

Isa är stammodern i mitt avelsarbete, en präktig mor till min A-kull med 7 valpar. Isa är född i Sverige på Animalcompaniets kennel.Till mig kom Isa vid 1,5 års ålder som foderhund från McHeel's kennel i Helsingfors. Där födde hon sina två första kullar med 7 valpar i var. 

Isa skulle ha fyllt 15 år i juni 2016.